Algemene verkoopsvoowaaarden

Wie zijn we?

Onze website : https://de-fietskaart.be

Initiatief van Artoria bv, hierna vernoemd als ‘de Fietskaart’ :
Kantoor : Botermarkt 9, 9000 Gent
Zetel : Woestijnegoedlaan 16, 9032 Gent
BE 0466.533.772

Contact : 09 / 375 31 61 of info@de-fietskaart.be

Een onlinebestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.

 

1. Recht op weigering

De Fietskaart behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een gebruiker om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.

 

2. Identificatie van de gebruiker

Een onlinebestelling wordt door de Fietskaart pas aanvaard als de gebruiker zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd. De prijzen van artikelen aangeduid op de website zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.

 

3. Prijszetting van de producten

De prijzen waaraan de Fietskaart artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

 

4. Verzendkosten

Artikelen vereisen geen verzending, een code wordt online opgestuurd.  Indien een fysieke kaart, een gsm-houder of andere asseccoire gevraagd wordt worden op kosten van de gebruiker verzonden naar het door de gebruiker aangegeven adres in België of het buitenland. De door de gebruiker te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de gebruiker de bestelling definitief plaatst.

 

5. Laattijdige levering

Indien – door omstandigheden buiten onze wil om – artikelen uiteindelijk niet door de Fietskaart geleverd kunnen worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, zal de Fietskaart de gebruiker hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de gebruiker opgegeven mailadres. In dit geval kan de gebruiker ervoor kiezen de bestelling te annuleren.

de Fietskaart zal dan het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. De Fietskaart kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.

 

6. Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op onze routes en producten die gratis aangeboden worden.   

 

7. Problemen of klachten

De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of beleving binnen redelijke termijn aan de Fietskaart te bezorgen.

Enkel schriftelijke klachten per mail gericht aan de verkoopdienst zullen door de Fietskaart worden aanvaard: info@de-fietskaart.be.

In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van de Fietskaart steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.

 

8. Bewijsmiddelen

De gebruiker en de Fietskaart aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails & informatie van het bestelformulier van de Fietskaart door partijen worden aanvaard als bewijs.

 

9. Kortingen

Kortingen en acties zijn steeds tijdelijk geldig. De geldigheid is 1 maand na ontvangst van de korting, tenzij anders vermeld in de actie.

 

10. Wijzigingen

Ons kantoor behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

 laatst bijgewerkt op 6 mei 2020